top of page
micro_1920x1080_2023_a-02.png

תעריפי טיסות

micro_1920x1080_2023_a-03.png

מידע אודות הטיסות

  • ניתן להזמין טיסות קבוצתיות דרך טופס הרישום בלבד.

  • הטיסות לנמל התעופה רמון יוצאות מטרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון ומופעלות ע"י חברת ארקיע.

  • יש להגיע לנמל התעופה שעה וחצי לפני שעת ההמראה ולהצטייד בתעודת זהות/דרכון.

  • כל נוסע יכול לשלוח כבודה לבטן המטוס עד 20 קילו ולהעלות לטיסה מזוודת יד עד 3 קילו.

  • נכשירים אלקטרוניים יש לארוז בכבודת היד בלבד.

  • גילאי ילד: 12-2 | גילאי תינוק: 2-0

הסעות משדה תעופה רמון למלונות הכנס וחזרה

  • עלויות הטיסה כוללות הסעות משדה התעופה למלון וחזרה. ההסעות מיועדות למשתתפים שהזמינו טיסות דרך מערכת הרישום.

  • הסעות חזור מהמלונות לשדה התעופה בסיום הכנס למזמינים דרך האתר, יצאו בהתאם לשעת הטיסה, יש להתעדכן בשעת האיסוף המדויקת בלוח המודעות של מזכירות הכנס.

bottom of page