top of page
micro_1920x1080_2023_a-02.png

מידע לנותני חסות

micro_1920x1080_2023_a-03.png

שלום לכל נותני החסות,

*** מתחם התערוכה יתקיים במלון דן אילת בין התאריכים 3-5.1.2024 (רביעי-שישי ב14:00 בצהריים)

*** הקמות יתקיימו ביום שלישי 2.1.2023. שעות יעודכנו בהמשך.

*** פירוקים יתקיימו ביום שישי החל מהשעה 12:45, נא לדייק בזמני הפירוק!

*** ססיות בהם משתתפים מרצים מחו"ל, יתקיימו באנגלית. 

*** מהנדס קונסטרוקציה יהיה נוכח ביום ההקמות החל מחיר הבדיקה 650 ש"ח.

      מי שלא מציג אישור מהנדס בטיחות בשטח, ויש צורך בבדיקה יחוייב בבדיקת המהנדס בגובה 650 ש"ח.

      לקביעת בדיקה עם המהנדס יש לפנות לרויטל מיכאלי במייל revital@kldltd.com

*** רישום מציגים לכנס:
       רישום ללא לינה- יש לשלוח רשימת שמות באקסל עם פרטי המציגים המשתתפים עד לתאריך 21.12.2023

       יש לכלול שם + שם משפחה, שם חברה, תפקיד, מייל וטלפון

       רישום עם חבילת לינה- יש להירשם ככלל המשתתפים בטופס הרישום

       לשאלות בנוגע לרישום ושליחת שמות המציגים יש לשלוח לרויטל מיכאלי במייל revital@kldltd.com

 

bottom of page