top of page
micro_1920x1080_2023_a-02.png
micro_1920x1080_2023_a-03.png

הנחיות למרכזי ישיבות

 • חובה להתחיל ולסיים את הישיבה במועד שנקבע. אין לחרוג ממועד הישיבה על חשבון הפסקה גם במחיר של הורדת מצגות! הדקות האחרונות יוקדשו לדיון ויאפשרו גמישות בסיום הישיבה.
   

 • השקופית הראשונה או השנייה חייבת (!!) להכיל גלוי נאות עם פירוט אינטרס כלכלי (Financila Disclosure) של כל אחד מהמחברים.

 • מרצה החורג בזמנים – להתריע שחורג ואם לא מסיים – לעצור ההצגה.
   

 • בדיונים קצרים (שמוקדש להם 3-5 דקות) לא להעלות את הפאנל לבמה אלא לבקש שישבו בשורה הראשונה והמיקרופון יעבור בין המדיינים.
   

 •  פגישות חוג – לכל חוג נקבעה מסגרת זמן קשיחה (וקצרה). נא להקפיד על לוחות הזמנים בהקפדה יתרה
   

 • סרטי ניתוחים – הדגש הוא על הסרט. אין להתיר הרצאת PPT המשולבת בסרט קצר. במצגת אפשר להציג כותרת ושמות מחברים, שקופית אחת להצגת מקרה ושקופית אחת לסיכום אבל עדיף שאלו ישולבו בתוך הסרט עצמו. הדיבוב יהיה חי ולא מוקלט (מותרת מוזיקת רקע חרישית). המציג חייב להיות נוכח בישיבה.
   

 • שפת הכנס היא עברית, אך רשאים להציג גם באנגלית

        כנס מהנה ופורה

bottom of page