top of page
micro_1920x1080_2023_a-02.png

בית המשפט

micro_1920x1080_2023_a-03.png
משפט מבויים אילת-6  2023 copy (1).jpg

תקציר חוות דעת רפואית מטעם ההגנה – מר אחי קדוש

תיאור המקרה:

מר אחי קדוש, יליד 1962 , נהג אוטובוס במקצועו. ברקע העייני גלאוקומה המאוזנת בטיפות, ירוד דו" צ, קוצר ראיה ואסטיגמציה קרניתית. הוא נבדק ע" י ד" ר ברונו סנטי, מומחה ברפואת
העיניים מתחום הרשתית והיה מועמד לעבור ניתוח להסרת ירוד עם השתלת עדשה מולטיפוקאלית במרכז הרפואי 'Eye-Eye-Eye 'בתאריך 8/1/2018 .בתחילת הניתוח ובעת ביצוע הרדמה רטרובולבארית, מחט המזרק חדרה את דופן העין והניתוח לא בוצע. הוא הועבר למרכז הרפואי 'עין בעין' שם עבר ניתוח שכלל הסרת ירוד וכן ויטרקטומיה.

זמן קצר לאחר מכן התייצג עם הפרדות רשתית, ועבר ניתוח ויטרקטומיה נוסף לתיקונה. בתום המעקב קיים נזק מוגבל לשדה הראייה וחדות
הראייה הסופית 12/6 .
סיכום חוות הדעת מטעם ההגנה:
1 .מדובר בסיבוך נדיר מאוד ובלתי-צפוי של הרדמה ע"י הזרקה רטרובולברית. לא מדובר בביצוע כושל או רשלני של הפרוצדורה, והסיבוך זוהה מיידית וטופל באופן נכון.

הרדמה בשיטה זו נבחרה ע"י ד "ר סנטי לטובתו של המטופל, והוא גם נתן הסכמה מדעת עבורה ועבור הניתוח בכללותו.
2 .הטיעונים לגבי "ניתוח הגלאוקומה" שהיה אמור להתבצע ושגיאות בבחירת העדשה שיועדה להשתלה בניתוח הקטרקט – אינן נכונות וממילא אינן רלוונטיות לעניין. מטרתן היא ליצור מצג שווא
של רופא רשלן כשלמעשה מדובר ברופא מקצועי שהתמודד עם מצב נדיר וקשה גם נכון מבחינה רפואית וגם גילה מסירות רבה למטופל לאורך כל הדרך לאחריו.
3 .מר קדוש זכה לטיפול מהיר ומסור בסיבוך שנגרם כתוצאה מההזרקה הרטרובולברית, שהביא לתוצאה סופית טובה יחסית עם פגיעה קלה בחדות ושדה הראייה שלו. יודגש גם כי ד "ר סנטי ליווה
את המטופל ואף ניתוח אותו שוב לתיקון הפרדות הרשתית שלו. הפגיעה בעצב הראייה זוהתה בשלב מאוחר יחסית, ולא ברור קשר ישיר בין הסיבוך של ההרדמה הרטרובולברית ובינה.
4 .לא ניתן לייחס את כלל הנזק השאריתי בעינו הימנית של מר קדוש להזרקה הרטרובולברית שביצע ד "ר סנטי. מדובר במטופל עם רקע של גלאוקומה, וייתכן וחלק מהנזק לשדה הראייה היה
קיים קודם לכן. בנוסף, לא ניתן להתעלם מהניתוחים שעבר בבית החולים, ומתרומתם למצבו הסופי - מדובר בניתוחים מורכבים, עם מהלך החלמה ארוך, כולל סיבוך של הפרדות רשתית זמן קצר לאחר הניתוח הראשון שהביא לצורך בניתוח השני.
5 .במצבו הנוכחי, מר קדוש יכול להמשיך בתפקוד יומיומי עצמאי ומלא. יש לציין כי עבר מהלך לא צפוי אך נותר עם נזק שאריתי קל. אנו מערערים גם על חומרת הערכת הנזק והנכות של מר קדוש,
שעומדת על %10 לכל היותר (וכאמור, לא ניתן לטעון בוודאות שכל הנזק הוא תולדה של ההזרקה הרטרובולברית).
לסיכום - לא מדובר כלל ברשלנות. מדובר בסיבוך נדיר ובלתי-צפוי שלא ניתן היה למנוע, אין כל עדות לטעות טכנית שנעשתה במהלך ההזרקה, והטיפול שלאחריה היה מקצועי, אנושי – ומוצלח.

פרופ' אלעד מויסייב 

מנהל מחלקת עיניים מרכז רפואי מאיר

נותן חוו"ד מטעם ההגנה

כתב התביעה

תיאור המקרה:

מר אחי קדוש, יליד 1962 ,נהג אוטובוס במקצועו. ברקע העייני גלאוקומה המאוזנת
בטיפות, ירוד דו"צ, קוצר ראיה ואסטיגמציה קרניתית. הוא נבדק ע"י ד"ר ברונו סנטי, מומחה ברפואת
העיניים מתחום הרשתית והיה מועמד לעבור ניתוח להסרת ירוד המשולב בניתוח גלאוקומה עם
השתלת עדשה מולטיפוקאלית במרכז הרפואי 'Eye-Eye-Eye .'בתאריך 8/1/2018 בתחילת הניתוח
ובעת ביצוע הרדמה רטרובולבארית, מחט המזרק ניקבה את העין והניתוח הופסק. הוא הועבר למרכז
הרפואי 'עין בעין' שם עבר שני ניתוחים להסרת הירוד ולתיקון היפרדויות רשתית אך בסופו של דבר
נגרמה פגיעה חמורה ובלתי הפיכה לעצב הראיה ולשדה הראיה מימין שהדגים שארית שדה מרכזי
בלבד.
סיכום חוות הדעת מטעם התביעה:
1 .אין מדובר בכשל נקודתי או בסיבוך מכוח עליון אלא בסדרת כשלים בתהליכי ההחלטות הרפואיות
במקרה זה ובביצוע הפעולה הנחלקים לשתי קבוצות:
א. כשלים בהכנה לקראת הניתוח מתאריך 8/1/2018 :
סדרת כשלים זו מצביעה על התנהלות בלתי סבירה בהחלטות רפואיות שאינן קשורות באופן
ישיר לנזק לעצב הראיה ולשדה הראיה שהתפתח בעקבות הפעולה הניתוחית בתאריך 8/1/2018 .

סדרה זו כוללת:
1 )החלטה בלתי סבירה על סוג ניתוח הסרת ירוד המשולב בניתוח גלאוקומה ע"י מומחה
שאינו עוסק בשגרה בניתוחי גלאוקומה ושחורגת מתחום עיסוקו;
2 )העדר דיון מסודר בין ד"ר סנטי עם מר קדוש לגבי בחירת סוג העדשה המולטיפוקאלית
והתאמתה לצרכיו טרם החלטה סופית על סוג העדשה;
3 )בחירה שגויה ובלתי סבירה של סוג העדשה הכוללת חישובי עדשה מולטיפוקאלית ללא
התייחסות לצילינדר הקרניתי;
ב. כשלים בפעולה הניתוחית מתאריך 8/1/2018 :
1 )בחירת סוג ההרדמה: ההתקדמות בניתוחי הסרת הירוד בשני העשורים האחרונים
והספרות הרפואית הרלוונטית מצביעים על מגמה ברורה של זניחת שיטת ההרדמה
הרטרובולבארית - הנחשבת חודרנית, חריגה ובעלת שיעור סיכון גבוה לטובת שיטות הרדמה בטוחות ופשוטות בהרבה, בניתוחי הסרת ירוד סטנדרטיים. הרדמה רטרובולבארית עשויה להישקל רק במקרים חריגים בלבד. בחירת סוג הרדמה בטוח יותר ע"י ד"ר סנטי הייתה מונעת את הסיבוך החמור של ניקוב העין ואת הנזק שנגרם בעקבותיו;
2 )העדר שיתוף מר קדוש בהחלטה על סוג ההרדמה: והעדר הסבר על החלופות האפשריות והסיכונים הטמונים בביצוע הפעולה;
3 )כשל טכני בביצוע ההרדמה הרטרובולבארית אשר הוביל לניקוב העין ולנזק חמור לעצב
הראיה וכתוצאה מכך לנזק בלתי הפיך בשדה הראיה של העין הימנית.
2 .הנכות העינית בגין האירוע שהתרחש בתאריך 8/1/2018 עומדת על %30 לפי סעיף 52(2)IV(5 ) לצמיתות.
3 .מבחינת תפקוד, התובע לא יוכל לעסוק בתחום המצריך ראיה דו-עינית ולא יוכל לנהוג ברכב ציבורי-  אוטובוס.

ד"ר אורי מלר
מומחה ברפואת עיניים

נותן חוו"ד מטעם התביעה

bottom of page